ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานีวิทยุคู่สร้างเรดิโอ FM.102.25 MHz.